CO TANTRA JE A CO NENÍ

Tantra je životní filozofie, která respektuje vše živé; přitom ctí i sexuální přirozenost člověka.

titulka

Tělo je chrám naší duše. Sexuální energie je nejsilnější a nejpůvodnější pramen naší životní radosti a síly. Stojí v pozadí zachování lidského rodu stejně jako za vznikem nejúchvatnějších uměleckých děl, je pramenem životní moudrosti a spirituální síly.

Prožitek tantra masáže je založen na porozumění jednotě těla, pocitů, ducha a duše. Oddělení tělesných prožitků od vznešených aspektů života coby něčeho trapného, špinavého a špatného se postupně stává něčím, co je poznáno, pochopeno a odloženo jako nepotřebné. To otevírá brány k životní radosti, sebepřijetí a lásce nejen k sobě sama. V rámci tantra masáže tuto mocnou energii probouzíme a přijímající se s ní učí pracovat.

Čím tantrická masáž není? Není erotickou službou vyhledávanou za účelem uvolnění napětí ze sexuální frustrace (byť je právě takto nepoučenou veřejností často vnímaná). Tantrická masáž postupně vede k pochopení vlastních potřeb na úrovni těla, srdce i mysli a učí, jak dosáhnout uspokojení těchto potřeb. Tato cesta je velikým dobrodružstvím prožívaným ve vlastním těle prostřednictvím vědomí rozšířeného prostřednictvím tantrické masáže. Sexuální energie je nádhernou bránou na této cestě, která míří za běžný čas a prostor. Tantrická masáž vás povede právě tam.