TANTRA A TCM

Během léčebné praxe se terapeut TCM často setkává s klienty, jejichž obtíže mívají původ v přístupu ke světu, k životu a k sobě samému. Obvyklými příznaky tohoto stavu je neschopnost uvolnit se, užívat si radosti života (což v těchto případech vůbec nesouvisí s množstvím prostředků na zábavu vynakládaných), prožívat láskyplné vztahy s blízkými lidmi atd.

titulka

Léčba se v těchto případech zaměřuje zejména na tři hlavní aspekty: posílení fyzického těla metodami TCM jako je bylinná léčba, akupunktura, cvičení Čchi Kung nebo Tchaj Ťi, dále pak uvolnění všech fyziologických a psychických procesů, aby jejich průběh nebyl nadále blokován a neovlivňoval zpětně negativně to, čeho již bylo dosaženo, a konečně provedení změn v životních postojích tak, aby dosažené změny zůstaly trvalé a aby se rytmus života blížil co nejvíc tomu, co bylo ve staré Číně označováno za „cestu Nebes“. Tento pojem znamenal soubor pravidel, která umožňovala dosáhnout osvícení během tohoto života, kromě jiného se pak následovníci „velké cesty“ dožívali velmi vysokého věku ve skvělé kondici.

Aby bylo možné tyto jednotlivé části cesty vedoucí k lepšímu životu realizovat, je potřeba dosahovat vnitřního usmíření všech aspektů, které v sobě zahrnuje lidská mysl. Staré rány, které člověk sám stále otevírá, komplexy z dětství a mládí, „myšlenkové programy“, které nás strhávají zpět do starých schémat chování a jednání – s tím vším je potřeba postupně se vyrovnat.

Tantrická masáž je v kontextu léčby způsobem, jak nechat klienta zažít naprosté uvolnění fyzické i mentální, bezprostřední přijetí sebe sama se všemi aspekty těla i ducha a sladění se s rytmem světa tak, jak to kdysi uměli staří mistři všech světových filosofických nauk – mystici, křesťané, súfisté, taoisté, buddhisté ...